รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซม และล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 19/3/2563 13:18:16


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง