รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นฆ่าเชื้อไวัสและแบคทีเรีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 12/5/2563 9:29:39


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง