รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นฆ่าเชื้อไวัสและแบคทีเรีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 12/5/2563 9:30:54


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: