รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Canon Pixma G2010 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 25/5/2563 8:38:01


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง