รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวิดีโอระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 25/5/2563 8:41:26


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง