รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

เผยพร่ ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Aspire TC-885 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 25/5/2563 8:46:32


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง