รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตูห้องสำนักงานหน่วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 17/7/2563 8:31:32


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง