รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงสวนหย่อมด้านข้างขวา สำนักงานหน่วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 17/7/2563 8:35:44


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง