รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่ ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 17/7/2563 8:38:16


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง