รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เรื่องจัดจ้างตัดและติดสติ๊กเกอร์ และจ้างตัดกระจกบานเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by it on 24/8/2563 15:37:53


print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง