รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

29/12/2563 16:08:18

 


คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

               1.  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ

               2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ 

               3. รางวัลคุรุสภา

               4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

               5. รางวัลคุรุสดุดี

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ksp.or.th/

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง