รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Aspire TC-885 จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Created by kruarm on 25/5/2563 8:45:40


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by:

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง