รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กิจกรรมที่ 4 การใช้งาน Office 365 for Education เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Microsoft Innovative Educator Expert รุ่นที่ 2

1/5/2564 17:45:32

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนิเทศออนไลน์พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กิจกรรมที่ 4 การใช้งาน Office 365 for Education เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Microsoft Innovative Educator Expert รุ่นที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ 

วิธีการยืนยันและรายงานตัวเข้าอบรม

1. ตรวจสอบอีเมลของท่าน ที่ให้ไว้ ณ วันที่สมัคร ทีมงานได้ส่งรายละเอียดไปให้แล้ว
2.หากไม่ได้รับอีเมล ให้ดูวิธีการรายงานตัว ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้
3.หากมิรายงานตัวภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จะถือว่าสละสิทธิ์ในการอบรม

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง