รายละเอียดข่าว

รายละเอียดข่าว

 Download วุฒิบัตร หลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PjBL)

1/8/2564 16:24:50

 


📍 Download วุฒิบัตร หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ค.ศ.
💠 หลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PjBL)


วิธีการ Download
       1. คลิกลิงก์ https://bit.ly/pjbl_certificate
      2. พิมพ์ เลขบัตรประชาชน
      3. เลือก วุฒิบัตร PjBL
      4. คลิกปุ่ม ค้นหาวุฒิบัตร
ปล.เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีที่สุดบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง