ติดต่อเรา

ที่อยู่/เบอร์โทร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนริศรา ชูรา โทร. 06 1154 9429

เบอร์โทรติดต่อ ในช่วงปฏิบัติงาน Work From Home

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ โทร. 09 8189 7576

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

นายไพรัตน์ พรมมา โทร. 08 9481 7145

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ

นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์ โทร. 08 9681 9900

 

ที่อยู่หน่วยศึกษานิเทศก์

ถนนรามอินทรา กม. 5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-5101823

โทรสาร : 02-5101823 ต่อ 115

นับจำนวนผู้เข้าชม

หน่วยศึกษานิเทศก์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230 Tel. 02-518-1608
supervisor_vec@hotmail.com
semenaxcaps.com